Fitrianto, Denny Fadli, Telkom University, Indonesia