Vol 3, No 1 (2017)

April, 2017

Table of Contents

Program Studi D3 Manajemen Pemasaran

Albin Picranta Ginting, Ati Mustikasari
PDF
Muhammad Azry, Ati Mustikasari
PDF

Program Studi D3 Manajemen Informatika

Reza Prisma Nurani, Wawa Wikusna, Bayu Rima Aditya
PDF
Jentrisi Priyatno, Reza Budiawan, Sari Dewi Budiwati
PDF
Ryan Ruhimat, Elis Hernawati, Boby Siswanto
PDF
Shafa Zahrah Maylindia, Suryatiningsih Suryatiningsih, Boby Siswanto
PDF
Lidiana Lidiana, Toufan Diansyah Tambunan, Yuningsih Yuningsih
PDF
Reza Saputra Awaluddin, Elis Hernawati, Guntur Prabawa Kusuma
PDF
Helmy Firmansyah, Suryatiningsih Suryatiningsih, Boby Siswanto
PDF

Program Studi D3 Sistem Informasi

Bagus Kuncorodjati, Suryatiningsih Suryatiningsih, Muhammad Husni Syahbani
PDF

Program Studi D3 Teknik Komputer

Nico Reinaldi, Fitri Susanti, Tedi Gunawan
PDF
Tomy Hidayat, Fitri Susanti, Yahdi Siradj
PDF

Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi

Anesta Barus, Hafidudin Hafidudin, Tri Nopiani Damayanti
PDF
Begawanti Nur Aristi, Denny Darlis, Suci Aulia
PDF
Amrizal Prawiratama, Indrarini Dyah Irawati, Yuli Sun Hariyani
PDF