Vol 9, No 3 (2022)

Juni 2022

Table of Contents

Program Studi S1 Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika)

Dewi Purnama Sari, Ama Suyanto
PDF
Namira Zahra Putri, Teguh Widodo
PDF
Indah Permata Sari, AMA Suyanto
PDF
Muhammad Naufal Hafizh Atmanagara, Nurvita Trianasari
PDF
Agata Tamara Simanjorang, Puspita Wulansari
PDF
Syafna Nighel, Osa Omar Sharif
PDF
Muhammad Ichsan Effendi, Ratih Hendayani
PDF
Marani Tamelin Frintika, Nurvita Trianasari
PDF
Alvia Rayhana, Nidya Dudija
PDF

Program Studi S1 Akuntansi

Maryat Maryat, Muhammad Muslih
PDF
Nebrisa Ayudia Oktaviandita, Willy Sri Yuliandhar
PDF
Zulfikri Fahrudin, Vaya Juliana Dillak
PDF
Dwi Akhmad Lubis, Dedik Nur Triyanto
PDF

Program Studi S1 International ICT Business

Gabriella Priscila, Fajra Octrina
PDF
Renaldi Sukma Kusuma Wijaya, Indira Rachamawati
PDF
Muhammad Arya Ersady, Indira Rachamawati
PDF

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis

Daffa Rizki Robani, Aditya Wardhana
PDF
Nyoman Laksmi Putri Wulandari, Taufan Umbara
PDF
Sandra Ayu Agustiana, M. Yahya Arwiah
PDF
Mahdi Rishanda Siregar, Pramitha Aulia
PDF
Dilla Amelia Citra, Farah Oktavani
PDF
Fara Nur Hastatila, Citra Kusuma Dewi
PDF
Pengaruh Brand Image Dan Brand Ambassador TerhadapMinat Beli Produk Scarlett Whitening Di Jakarta
Monika Nir Prisilia, Nurafni Rubiyanti
PDF
Metha Melyani, Arry Widodo
PDF
Windi Ayu Novanda, Arry Widodo
PDF
Elsa Dwi Amalia, Putu Nina Madiawati
PDF
Rahmad Ependi, Tri Indra Wijaksana
PDF
Desika Aqillah Ramadhanti, Citra Kusuma Dewi
PDF
Syafiq Setiawan Sumana Putra, Putu Nina Madiawati
PDF
Salsabiila Salsabiila, Tri Indra Wijaksana
PDF
Faldyazra Devara Putra, Tri Indra Wijaksana
PDF
Ruth Prisellya Desianti, Aditya Wardhana
PDF
M Iqbal Sabarin Suku, Ade Irma Susanty
PDF
Ulfa Yuhanidza Hafsari, Anita Silvianita
PDF

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi

Luthfiah Nurazhari, Yuliani Rachma Putri
PDF
Rizal Rahadian Fernanda, Sylvie Nurfebiaraning
PDF
Aditya Dwi Saputra, Freddy Yusanto
PDF
Yoga Pramudithya Putra, Agus Aprianti
PDF
Tiara Angelica, Reni Nuraeni
PDF
Nuukma Amelia Safitri Sagita, Adrio Kusmareza Adim
PDF
Muhammad NaqsyabandI, Dewi K Soedarson
PDF

Program Studi S1 Digital Public Relations

Falah Akbar Hamid, Dedi Kurnia Syah
PDF
Irna Nur Azizah, Muhammad Sufyan Abdurrahman
PDF
Annisa Novianti Setyadi, Dedi Kurnia Syah
PDF
R. Putri Rahmatia P, Martha Tri Lestari
PDF
Tasya Rabiulyfani, Aqida Nuril Salma
PDF
Warist Abdurrahman, Aqida Nuril Salma
PDF
Wulan Putri Adhyanti, Dedi Kurnia Syah Putra
PDF
Pramedistiyani Noer Ain Nasya, Amalia Djuwita
PDF